Några kunder som redan har börjat spara.

Vi har drygt 300 kunder som redan har installerat Ecopilot®. De har sparat mellan 10–40 procent och tillsammans minskat koldioxidutsläppen med mer än 10 000 ton per år. Läs mer om några av de företagen här.