“Jag har svårt att se en mer spännande arbetsplats än Kabona” 

- Pierre Friman ser möjligheterna med modern energieffektivisering. För den som vill vara med och påverka vår framtida miljö och samtidigt ha ett riktigt spännande jobb är Kabona förmodligen en arbetsgivare att titta närmare på. Särskilt som företaget nu tar rejäla kliv ut på en internationell marknad med enorm potential.

– Av Europas koldioxidutsläpp står fastigheter för cirka 40 procent. Att Kabona kan erbjuda smart teknik som energieffektiviserar och reducerar den andelen avsevärt skapar väldigt stora möjligheter för många. Miljö och ekonomi blir givna vinnare samtidigt som företaget och jag själv kan utvecklas. Om du dessutom har ett eget driv och tycker om utmaningar har jag svårt att se en mer spännande arbetsplats än Kabona, säger Pierre Larsson, i dag affärsstödschef och processledare för eftermarknad.

Internationell expansion kräver fler drivna medarbetare

 

– Sedan jag började arbeta på Kabona år 2007 har min egen utveckling ofta styrts mer av engagemang och nyfikenhet, snarare än exempelvis ålder och specifik utbildning. Kabonas linje har varit att den som vill och är engagerad har alla möjligheter att utvecklas. Samtidigt känns det som de egna målen går i takt med företagets, fortsätter Pierre.

– Det satsas också stenhårt på utbildning och kompetensutveckling. Även om du inte har exakt den utbildning och bakgrund en viss tjänst kräver finns alla möjligheter att löpande ta del av både interna och externa utbildningar. Från det att jag började på Kabona har jag bland annat arbetat som konstruktör, projektledare, servicetekniker och nu senast som affärsstödsschef och processledare. När vi nu närmar oss en mycket stor, internationell marknad blir det ännu mer tydligt att vi måste matcha teknik i absolut framkant med fler medarbetare som vill utveckla både sig själva och Kabona, avslutar Pierre.